Adresa Hůry 149, 373 71 Rudolfov E-mail laborator@gentrend.cz Telefon 608 636 119

Klíště a další onemocnění

V klíšťatech byla nalezena celá řada bakterií, virů a prvoků, z nichž někteří mohou způsobit onemocnění člověka. Obdobně jako u původců Lymeské boreliózy, klíšťové encefalitidy nebo lidské granulocytární anaplasmózy, samotná přítomnost patogenu v klíštěti neznamená, že dojde k onemocnění člověka, na kterém klíště sálo.

U některých z těchto méně frekventovaných patogenů dokonce ještě není zcela prokázáno, zda jsou vůbec schopné člověka infikovat právě přenosem přes klíště (například původci bartonelózy). U jiných patogenů dochází k infekci pouze u silně náchylných jedinců (např. infekce Babesia divergens u pacientů s odňatou slezinou). Z těchto důvodů, představují zmíněné nákazy pro člověka pouze minimální riziko.

Bartonellóza (Bacilární pelióza a bacilární angiomatóza)

Vzácně diagnostikované bakteriální onemocnění přenášené zejména blechami (Ctenocephalides felis) především z koček na člověka. U nás onemocnění vyvolává Bartonella henselae způsobující především u oslabených pacientů proliferaci endotelových buněk. Nemoc postihuje většinou chovatele koček, osoby imunodeficitní, pacienty s jiným vážným onemocněním, nebo skupiny osob žijící ve špatných hygienických podmínkách. Klíštětem Ixodes ricinus byl prokázán přenos B. henselae na kočku, definitivní důkaz o možném přenosu tímto klíštětem, na člověka dosud chybí. Prevalence B. henselae v klíštěti I. ricinus se pohybuje od 0 po 60 % (klíšťata odebraná z vysoké zvěře).

Babesióza

Onemocnění přenášené též klíšťaty způsobuje prvok rodu Babesia. V Evropě dosud převažují onemocnění způsobená druhy Babesia divergens nebo B.bovis žijící v červených krvinkách pacienta. Onemocnění je diagnostikované vzácně, trpí jim především osoby bez sleziny, případně imunodeficitní. Bývá často další infekcí doprovázející lymeskou boreliózu. (až v 25 %). Postihuje většinou pacienty starší 50 let.

Rickettsióza

Onemocnění způsobené malými pleomorfními Coccobacilli, které jsou většinou přenášeny arthropody (vši, štěnice, blechy, klíšťata). Diseminují krví a v místě pokousání vektorem vzniká vyrážka, provázená hemoragií a tvořením strupů. Lokální obstrukce cév je za 1–4 týdny, následuje kašel, chřipkové příznaky, horečky, vyrážka, zánět plic, delirium šok.

Další onemocnění