Vyhledávají infikovaná klíšťata člověka?

(11.4.2011)

V několika nezávislých studiích bylo zjištěno, že klíště resp. klíšťata sající na lidech jsou až osminásobně častěji infikována virem klíšťové encefalitidy než nenasátá klíšťata sbíraná v přírodě. Co by mohlo být příčinou tohoto jevu?

 

Onemocnění lymeskou boreliózou je typické mnohotvárným klinickým průběhem od zcela bezpříznakového přes typickou boreliovou vyrážku (erythema migrans) po vážné poškození kloubů, nervového systému, kůže, srdce či dalších orgánů. Některé vážné příznaky mohou přetrvávat po roky a desetiletí, takový průběh onemocnění se pak bývá označován jako chronická lymeská borelióza. Existují minimálně dvě hypotézy. Po nasátí čerstvé krve dochází v infikovaném klíštěti k mnohonásobnému pomnožení viru. Virus je tedy v následném testování klíštěte snadněji zachytitelný, než když se v nenasátých klíšťatech vyskytuje jen v několika málo kopiích. Proti této teorii však mluví obecně vysoká citlivost testování na přítomnost viru KE v klíštěti. Alternativní hypotéza předpokládá, že klíště infikované virem KE určitým způsobem mění své chování. Manipulace hostitelů ze strany parazitů jsou minimálně v případě protozoárních patogenů poměrně časté. Asi nejznámější je snížená opatrnost hlodavců infikovaných Toxoplasma gondii, která má za následek to, že se infikovaní hlodavci častěji stávají kořistí kočkovitých šelem, které jsou definitivními hostiteli toxoplazmy. Teoreticky je tedy možné, že si virus Ke přenášené klíštětem tímto způsobem zvyšuje pravděpodobnost přenosu na další hostitele. V poslední době bylo na toto téma zpracováno několik studií, které skutečně naznačují, že klíště infikovaná boreliemi, či virem klíšťové encefalitidy jsou celkově aktivnější, reagují jinak na pachové podněty či mají určitým způsobem pozměněné biorytmy.Komentáře k článku