Pohyb v přírodě

Jak se chránit

Ač mohou klíšťata přenášet onemocnění s velmi vážnými zdravotními následky, není nutné se proto vyhýbat pobytu v přírodě.

Pro minimalizování rizika nákazy je ovšem potřeba zachovávat několik jednoduchých preventivních opatření:

1. Základním opatřením je použití vhodného oblečení, jedná se zejména o dlouhé světlé kalhoty, na kterých jsou klíšťata dobře vidět, uzavřenou obuv, případně ponožky zastrčené do nohavic.

2. Velmi vhodná je aplikace repelentů proti klíšťatům, a to především na boty, ponožky, kalhoty, případně i na kůži. Bližší informace k výběru repelentu účinného proti klíšťatům, omezení repelentů k použití na kůži a oděv naleznete v sekci Ochranné prostředky.

3. Pro minimalizaci rizika napadení klíštětem se dále doporučuje omezit pohyb v travnatých či křovinatých porostech, pohybovat se spíše po zpevněných cestách, nelehat a nesedat do trávy. 

Po návratu domů je nutné se důkladně prohlédnout.

Místa nejčastějšího přisátí klíšťat:

- podkolenní jamka
- třísla, podpaží
- za ušima
- na hlavě (mezi vlasy)
- intimní místa

 

Prohlídka musí být pečlivá. Doporučuje se použití zrcátka na místech přímo nedosažitelných zrakem, nebo asistence další osoby. 

Obdobnou prohlídku je třeba provést i následující ráno.

I přes používání vhodných ochranných pomůcek, jako je dostatečné oblečení, uzavřená obuv a repelenty, můžeme být napadeni klíštětem. V tomto okamžiku jsme vystaveni riziku vzniku onemocnění, pro jehož úspěšnou léčbu je nejdůležitější včasná diagnóza. Největší chybou, které se lidé běžně dopouštějí je, že klíště po vyjmutí z kůže likvidují. Zbavují se tak možnosti velmi rychle určit riziko nákazy přímo z klíštěte, pomocí moderní technologie ve specializované laboratoři.Komentáře k článku