Adresa Hůry 149, 373 71 Rudolfov E-mail laborator@gentrend.cz Telefon 608 636 119

Mutace CCR5 delta32: Jak ovlivňuje nákazu virem HIV či klíšťovky?

Lidský genom obsahuje mnohá tajemství, která se postupně odkrývají. Proč někdo má zelené oči a jiný modré? Proč někdo něco "chytí" a druhý den mu už je dobře a jiný na tu samou chorobu třeba zemře?

Na tyto otázky je možné odpovědět tím, že každý máme jinou genetickou výbavu.

Jeden takový gen a jeho varianta (mutace) ovlivňuje průběh závažných onemocnění jako je klíšťová encefalitida, chřipka či onemocnění způsobené virem HIV.

Gen CCR5 a jeho mutace Δ32

Gen CCR5 kóduje receptor, který se nachází na povrchu bílých krvinek.

Za pomoci tohoto receptoru mohou do bílých krvinek vstupovat některé viry, které pak buňku využijí k tomu, že se v ní rozmnoží a tím způsobí infekci.

Nejznámější virus využívající tohoto receptoru pro vstup do buňky je virus HIV, způsobující onemocnění AIDS.

Již před lety bylo objeveno, že mutace (Δ32) v CCR5 receptoru způsobuje jeho odlišnou stavbu a ruší jeho funkčnost. Pokud pak virus HIV narazí na imunitní buňku s tímto zmutovaným receptorem, nemůže do buňky prostoupit a množit se v ní.

Jedinec, který má všechny imunitní buňky s mutací v genu CCR Δ32, má skoro nulové riziko, že se u něj v těle virus HIV rozmnoží a způsobí infekci.

mutace ccr5

Mutace Δ32 je rozšířena pouze u Evropanů, přičemž u severních národů je běžnější než u jižních. V České republice je asi 1 % lidí, kteří jsou homozygotní pro mutaci Δ32; říkáme že mají genotyp Δ32/Δ32 (tj. zdědili tuto mutaci jak od otce, tak od matky, a všechny jejich bílé krvinky mají receptor s mutací Δ32,), a asi 20 % populace je pro mutaci heterozygotní, mají genotyp Δ32/wt (tj. zdědili mutaci jen od jednoho z rodičů, polovina jejich bílých krvinek má receptor CCR5 „zdravý - wild type“ a polovina receptor s mutací Δ32)

Pro heterozygoty (Δ32/wt) pak platí, že riziko infekce virem HIV je u nich mnohonásobně nižší než u populace běžného genotypu (wt/wt) a pokud přesto k infekci dojde, průběh nemoci bývá mírnější a pomalejší a lépe na ni zabírají antivirotika

ccr5

Proč tedy není mutace Δ32 rozšířenější, když poskytuje ochranu před smrtelným virem HIV?

Důvodem, je zřejmě fakt, že lidé nesoucí mutaci Δ32 mají naopak vyšší úmrtnost při nakažení virem chřipky. Také bylo prokázáno, že snášejí hůře infekci virem západonilské horečky a mají vyšší pravděpodobnost že budou mít těžší průběh infekce způsobené virem klíšťové encefalitidy (KE).

Pokud tedy patří mezi osoby nesoucí ve své genetické výbavě mutaci Δ32 v genu CCR5, měla by pro Vás být důležitá prevence pomocí očkování na chřipku a klíšťovou encefalitidu.

 

 

Zdroje:

Klíšťová encefalitida, lymeská borelióza