Adresa Hůry 149, 373 71 Rudolfov E-mail laborator@gentrend.cz Telefon 608 636 119

Hrozí nebezpečí klíšťat v lokalitě Lipno nad Vltavou – Kramolín?

Hned na úvod bychom rádi návštěvníky tohoto oblíbeného letního letoviska uklidnili, že riziko přisátí klíštěte je v udržovaných místech velmi nízké.
Výsledky sběrů ukazují, že společnými rysy míst, kde klíšťata nebyla nalezena jsou plochy upravované sečením trávy – např. přímo v obci, blízko vody či dětská hřiště – ta byla úplně bez klíšťat. Také místa na plném slunci a místa s omezeným přístupem lesní zvěře (i když třeba ve stínu čis vyšší trávou) byla též prosta klíšťat.


Naopak společné splnění 3 pravidel: přítomnost stínu, neupravované vegetace a snadný pohyb lesní zvěře (střední část cesty pod lanovkou na Kramolín – mimo vyšlapané pěšiny) byla klíšťaty více zamořena.  


Níže se můžete dozvědět podrobnější informace o metodice sběru klíšťat:

Datum sběru: 15.6.2023

Byly testovány 4 lokality na přítomnost klíšťat:
1.    Zatravněné plochy podél pobřeží nádrže Lipno v pásmu od přístaviště směrem ke kempu Modřín.
2.    Plochy kolem nástupní stanice lanovky na Kramolín
3.    Cesta pod lanovkou na Kramolín
4.    Blízké okolí stezky v korunách stromů a místních restaurací

Lokality byly tzv. vlajkovány – to znamená, že pomocí chlupaté deky přivázané na tyči bylo přejížděno po nízké vegetaci (trávníku, nízkých keřích) v okolí značených i neznačených stezek či chodníků.

Oblasti sběru můžete vidět na přiložené mapce. Na všech lokalitách bylo cca 30-45 minut vlajkováno dvěma osobami.
Zajímalo nás, které části jsou pro návštěvníky tohoto místa bezpečná z pohledu nízkého rizika napadení klíšťaty.
Nejvíce klíšťat bylo zachyceno v lokalitě 3, ve stinných místech – v lese u keřů či na borůvčí. V areálu Stezky v korunách stromů (lokalita 4), stejně tak v lokalitě 2 (dolní část lanovky) bylo nalezeno klíšťat daleko méně. Oblasti na sluníčku a přímo pod lanovkou byly skoro bez klíšťat a můžeme je prohlásit za bezpečné. Taktéž travnaté oblasti v okolí přístaviště, dětského hřiště a pěšiny směrem ke kempu Modřín (lokalita 1), kde nebylo nalezeno ani jediné klíště. Všechny lokality i počty nalezených klíšťat jsou vyznačeny na přiloženém obrázku.